kolmapäev, 27. oktoober 2010

HEV ja logopeedia boks

HEV ja logopeedia boksis tutvustati hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud veebi- jm vahendeid. Peamiselt leiab õppematerjale hariduslike erivajadustega õpilastele LeMill keskkonnast (lemill.netnäiteks autorite (Pille Tina-Kuusik, Hene Binsol, Mari Tõnisson) järgi otsides ja Koolielu portaalist (koolielu.ee).
Tutvustasime ka HEV-kodulehthev.edu.ee, kust leiab õppevara nii lihtsustatud kui toimetuleku õppekava järgi õppijatele. Samuti on portaali oodatud igasugune info hariduslike erivajaduste, eripedagoogika ja kaasava hariduse alaste materjalide, projektide, koolituskursuste, uute väljaannete jm kohta.
Kogu päeva jooksul andsime paljudele õpetajatele ja lapsevanematele metoodilist nõu ning soovitusi HEV õpilaste õppetöö korraldamisel. 

Tarmo, Hene, Mari

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar